Jerry Potter – Predikning (MP3)

Tillbaka till Jerry Potter

Jerry Potter.

”Principer för Guds närvaro”

Jerry Potters undervisning från sommaren 1996 i Markaryd/Ladan är lika aktuell nu som då. Denna serie är en digitaliserad inspelning från band kassetter, och har därför ett litet glapp mellan ”band-vändningarna”, men vi tror att ni kan fylla i det lilla som saknas. Passa nu på att äta och dricka från ett av de bästa andliga bord du kan få i vår tid. Håll till godo. 
Guds frid.

Stefan.

23/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

23/7-96  Jerry Potter – Kväll

24/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

24/7-96  Jerry Potter – Kväll

25/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

25/7-96  Jerry Potter – Kväll

26/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

26/7-96  Jerry Potter – Kväll

27/7-96 Jerry Potter – Eftermiddag

27/7-96 Jerry Potter – Kväll

28/7-96 Jerry Potter – Eftermiddag

28/7-96 Jerry Potter – Kväll (OBS! Full predikan men förkortat avslut).

 

 

Jerry Potter
Mötesserie om Tro/Frälsning.
( 1998/05/20 – 24)

Vi känner igen en del av denna goda undervisning från tidigare år, men med nya rätter till andlig växt och mognad. Herrens ande har starkt manat mig att dela ut dessa budskap nu. Detta är en viktig del av vad vi behöver höra i dessa dagar, såsom en moteld mot den flod av antikristlig lära som nu sveper över vårt land, kyrkor och sinnen.

OBS!
Vissa klick-ljud och att någon mening i ett stycke saknas kommer sig av bandvändnings-glapp under inspelningen i originalform. Vi har i möjligaste mån klippt bort dessa ljud i denna digitaliserade version.

 

 1. Frälsningens natur.

2. Att leva av tro.

3. Frälst genom Liv.

4. Tro/Antagande.

5. Regerande Nåd.

6. Helighet inför Herren.

7. Till fullo frälst.

8. Tre Troselement

9. Kanan-Principen

 

 

Här möter vi Jerry Potter i Bromma kyrkan i slutet på juni 2000.
Vi känner igen en del av predikoserien  från tidigare år men med mer djup och allvar.
Bromma inspelningen gjordes med kassettband och denna inspelning var problematisk
enär vissa små bitar saknas och dom klassiska bandvändningarna hörs enär det förmodligen bara fanns en inspelningsapparat. Vi hoppas ni har överseende med det och ändå verkligen kan ta till er detta högaktuella och livsviktiga budskap.

16/06-00 Att se Guds godhet i våra liv.
(OBS! Saknas sista biten av bandet)

17/06-00 Utvald att lära känna Guds godhet.

18/06-00 Den förlorade sonen och Guds godhet. (Förmiddag)

18/06-00 Guds godhet – Syften med Ökenvandringen. (Kväll)

19/06-00 Guds godhet – Helighet och offervilja.

 

 

Detta är den sista mötesserien eller rättare sagt den senaste vi har från Sverige med Jerry Potter. Det som gällt från de tidigare mötesserierna gäller också här. Digitaliserade inspelningar från kassettband. Vi ber er att ha överseende med kvaliteten. Mycket av det som talas om har vi hört förut, men en hel är också är nytt och har blivit vassare med mer skärpa än tidigare. Lyssna, lär och väx.
Allt gott, Stefan.

22/06-00 Jobs Problem Ladan

23/06-00 Se Gud (Eftermiddag)

23/06-00 Se Gud i Stormen (Kväll)

24/06-00 Den Första Kärleken (Eftermiddag)

24/06-00 Priset (kväll)

25/06-00 Botemedlet (Eftermiddag)

25/06-00 Bjällrornas Klang (Kväll)

 

 

Jerry Potter predikar här i Ladan/Markaryd. Mötesserien heter Sanning och villfarelse. Den är troligen ifrån början av 90-talet. Vi har inte hittat någon års- eller datum markering på kassetterna utan bara nummer ordning. Såsom tidigare finns det glapp i bandvändningar. Denna serie saknar också de sista tre banden. Vi har inte någonstans kunnat spårat de saknade banden. Om du som lyssnar på denna serie och känner igen den samt tillhör de lyckligt lottade som har den kompletta bandserien hemma, hör av dig. Vi lånar gärna de sista tre banden. Bandserien består av svarta kassettband med grön etikett. Håll till godo!

Allt gott, Stefan.

 1. Ska de kunna ge liv åt stenarna?
 2. De två träden i lustgården.
 3. Bileams villfarelse.
 4. Kains väg.
 5. Koras gensträvigt.
 6. Det nya förbundet.

 

Digitaliserad ljudinspelning från Kyrkan vid Brommaplan 5-6 mars 1991
Vid bandvändningarna så saknas uppemot 15-30 sekunder på sina ställen.
Vi hoppas att allt det goda som förmedlas uppväger dom sekunder som saknas.

Mötesserie vid Brommaplan. Egentligen består mötesserien av 6 kassetter som är överspelade till 4 kassetter och som nu är digitaliserade. Originaltitlarna på kassetterna är, kassett 1 – Tillväxt och mognad, kassett 2 – Blicken på Kristus, kassett 3 – Vår fallna natur, kunskapens träd, kassett 4 – Livets träd, mötet med Herren ansikte mot ansikte, kassett 5 – Jesaja såg Herrens härlighet, att leva i anden, kassett 6 – Trons verkliga väsen.

Band ett.
Band två.
Band tre.
Band fyra.

 

Jerry Potter. Enskilda kassetter utan samhörighet. Kan vara visa band som saknar avslut. Visa band som kan vara av en serie. Men vi tycker att de är så bra så de är värdiga att lägga ut hursomhelst. Finns det någon av er som lyssnar som har band som hör ihop med dessa enskilda utlägg. Hör av er.
MVH Stefan.

Jerry Potter. Lunch predikan. Turkiska salongen. 08/09 – 96
Jerry Potter. Andlig mognad. (Klippangemenskapen) 08/08 – 96

 

med denna mötesserie är det så att flera av mötena innehåller både sång, förbön och någon predikan ifrån den kyrka som Jerry Potter predikar i.
OBS! Band ett saknar sista 5 minuterna.

16/06-00 Att se Guds Godhet i vårt Liv
17/06-00 Utvald att lära känna Guds Godhet
18/06-00 Guds Godhet – Syftet med ökenvandring
18/06-00 Den förlorade sonen och Guds Godhet
19/06-00 Sista mötet – Guds Godhet – Helighet och Offervilja

 

Har ej ännu kunnat listat ut årtalen då dessa band inspelades. Mötesserien heter dock ”Guds Rike”.

 1. Förstfödslorätten
 2. Gud bryter ner din begreppsbild
 3. Kains väg
 4. Synden är trefaldig (Part 1)
 5. Synden är trefaldig (Part 2)
 6. Sköldbyte
 7. Uppståndelse livet flödar inifrån mig (Part 1)
 8. Uppståndelse livet flödar inifrån mig (Part 2)
 9. Med blicken på Jesus till Seger (Part 1 och 2)
 10. Guds rike
 11. Korset
 12. Valet
 13. Samla stenar
 14. Guds Rike
 15. Ska de kunna ge liv åt stenarna

 

Vi tackar för Elizabeth och Björn, som följt Jerry Potter som personliga vänner genom alla år han har varit i Sverige. Tackar också för att vi fick dela den härliga skatt som Elizabeth och Björn har i sin källare, nämligen denna högaktuella undervisning, kanske är den viktigare nu än någonsin tidigare.

Stefan.