Jerry Potter – Predikning (MP3)

Tillbaka till Jerry Potter

Jerry Potter.

”Principer för Guds närvaro”

Jerry Potters undervisning från sommaren 1996 i Markaryd/Ladan är lika aktuell nu som då. Denna serie är en digitaliserad inspelning från band kassetter, och har därför ett litet glapp mellan ”band-vändningarna”, men vi tror att ni kan fylla i det lilla som saknas. Passa nu på att äta och dricka från ett av de bästa andliga bord du kan få i vår tid. Håll till godo. 
Guds frid.

Stefan.

23/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

23/7-96  Jerry Potter – Kväll

24/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

24/7-96  Jerry Potter – Kväll

25/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

25/7-96  Jerry Potter – Kväll

26/7-96  Jerry Potter – Eftermiddag

26/7-96  Jerry Potter – Kväll

27/7-96 Jerry Potter – Eftermiddag

27/7-96 Jerry Potter – Kväll

28/7-96 Jerry Potter – Eftermiddag

28/7-96 Jerry Potter – Kväll (OBS! Full predikan men förkortat avslut).

 

 

Jerry Potter
Mötesserie om Tro/Frälsning.
( 1998/05/20 – 24)

Vi känner igen en del av denna goda undervisning från tidigare år, men med nya rätter till andlig växt och mognad. Herrens ande har starkt manat mig att dela ut dessa budskap nu. Detta är en viktig del av vad vi behöver höra i dessa dagar, såsom en moteld mot den flod av antikristlig lära som nu sveper över vårt land, kyrkor och sinnen.

OBS!
Vissa klick-ljud och att någon mening i ett stycke saknas kommer sig av bandvändnings-glapp under inspelningen i originalform. Vi har i möjligaste mån klippt bort dessa ljud i denna digitaliserade version.

 

 1. Frälsningens natur.

2. Att leva av tro.

3. Frälst genom Liv.

4. Tro/Antagande.

5. Regerande Nåd.

6. Helighet inför Herren.

7. Till fullo frälst.

8. Tre Troselement

9. Kanan-Principen

 

 

Här möter vi Jerry Potter i Bromma kyrkan i slutet på juni 2000.
Vi känner igen en del av predikoserien  från tidigare år men med mer djup och allvar.
Bromma inspelningen gjordes med kassettband och denna inspelning var problematisk
enär vissa små bitar saknas och dom klassiska bandvändningarna hörs enär det förmodligen bara fanns en inspelningsapparat. Vi hoppas ni har överseende med det och ändå verkligen kan ta till er detta högaktuella och livsviktiga budskap.

16/06-00 Att se Guds godhet i våra liv.
(OBS! Saknas sista biten av bandet)

17/06-00 Utvald att lära känna Guds godhet.

18/06-00 Den förlorade sonen och Guds godhet. (Förmiddag)

18/06-00 Guds godhet – Syften med Ökenvandringen. (Kväll)

19/06-00 Guds godhet – Helighet och offervilja.

 

 

Detta är den sista mötesserien eller rättare sagt den senaste vi har från Sverige med Jerry Potter. Det som gällt från de tidigare mötesserierna gäller också här. Digitaliserade inspelningar från kassettband. Vi ber er att ha överseende med kvaliteten. Mycket av det som talas om har vi hört förut, men en hel är också är nytt och har blivit vassare med mer skärpa än tidigare. Lyssna, lär och väx.
Allt gott, Stefan.

22/06-00 Jobs Problem Ladan

23/06-00 Se Gud (Eftermiddag)

23/06-00 Se Gud i Stormen (Kväll)

24/06-00 Den Första Kärleken (Eftermiddag)

24/06-00 Priset (kväll)

25/06-00 Botemedlet (Eftermiddag)

25/06-00 Bjällrornas Klang (Kväll)

 

 

Jerry Potter predikar här i Ladan/Markaryd. Mötesserien heter Sanning och villfarelse. Den är troligen ifrån början av 90-talet. Vi har inte hittat någon års- eller datum markering på kassetterna utan bara nummer ordning. Såsom tidigare finns det glapp i bandvändningar. Denna serie saknar också de sista tre banden. Vi har inte någonstans kunnat spårat de saknade banden. Om du som lyssnar på denna serie och känner igen den samt tillhör de lyckligt lottade som har den kompletta bandserien hemma, hör av dig. Vi lånar gärna de sista tre banden. Bandserien består av svarta kassettband med grön etikett. Håll till godo!

Allt gott, Stefan.

 1. Ska de kunna ge liv åt stenarna?
 2. De två träden i lustgården.
 3. Bileams villfarelse.
 4. Kains väg.
 5. Koras gensträvigt.
 6. Det nya förbundet.

 

Digitaliserad ljudinspelning från Kyrkan vid Brommaplan 5-6 mars 1991
Vid bandvändningarna så saknas uppemot 15-30 sekunder på sina ställen.
Vi hoppas att allt det goda som förmedlas uppväger dom sekunder som saknas.

Mötesserien spelades in under två dagar och bestod från början av sex kassetter med sex olika teman. Men eftersom banden delvis överlappar varandra så har vi satt ihop dom till fyra band. Original banden heter och innehåller som följer.

Band 1. Tillväxt-mognad, Elisa-Elia, Jesu frestelser, sann andlighet och viljan att tjäna. Band 2. Blicken på Kristus, Att betala ett pris, Kärleken till varandra.
Band 3. Vår fallna natur,Kunskapens träd,Kyrkan har upphöjt sin kunskap och skriften till den plats den Helige Ande skall ha.
Band 4. Livets Träd, Mötet Herren ansikte mot ansikte, Gud konfronterar Kyrkan.
Band 5. Jesaja såg Herrens härlighet, Att leva i Anden, utan egen strävan men ledd av Herren.
Band 6. Trons verkliga väsen, Bedöm genom att smaka på frukten, Gud önskar ordning, Syndens tre betydelser, Kain-Abel , bileam. Koras Ande,Kärlekens lag.

Band ett.
Band två.
Band tre.
Band fyra.

 

Jerry Potter. Enskilda kassetter utan samhörighet. Kan vara visa band som saknar avslut. Visa band som kan vara av en serie. Men vi tycker att de är så bra så de är värdiga att lägga ut hursomhelst. Finns det någon av er som lyssnar som har band som hör ihop med dessa enskilda utlägg. Hör av er.
MVH Stefan.

Jerry Potter. Lunch predikan. Turkiska salongen. 08/09 – 96
Jerry Potter. Andlig mognad. (Klippangemenskapen) 08/08 – 96

 

med denna mötesserie är det så att flera av mötena innehåller både sång, förbön och någon predikan ifrån den kyrka som Jerry Potter predikar i.
OBS! Band ett saknar sista 5 minuterna.

16/06-00 Att se Guds Godhet i vårt Liv
17/06-00 Utvald att lära känna Guds Godhet
18/06-00 Guds Godhet – Syftet med ökenvandring
18/06-00 Den förlorade sonen och Guds Godhet
19/06-00 Sista mötet – Guds Godhet – Helighet och Offervilja

 

Har ej ännu kunnat listat ut årtalen då dessa band inspelades. Mötesserien heter dock ”Guds Rike”.

 1. Ska de kunna ge liv åt stenarna
 2. Guds rike
 3. Förstfödslorätten
 4. Gud bryter ner din begreppsbild
 5. Kains väg
 6. Synden är trefaldig (Part 1)
 7. Synden är trefaldig (Part 2)
 8. Sköldbyte
 9. Uppståndelse livet flödar inifrån mig (Part 1)
 10. Uppståndelse livet flödar inifrån mig (Part 2)
 11. Med blicken på Jesus till Seger (Part 1 och 2)
 12. Guds Rike
 13. Korset
 14. Valet
 15. Samla stenar

 

Jerry Potter Ladan. År 1994
Serien består också av ett tidigare möte som vi inte har lyckats hittat bandet till. Vi har heller inte hittat några enskilda mötesöverskrifter på banden.

 1. Band ett (Att komma in i arvedel).
 2. Band två.
 3. Band tre.
 4. Band fyra.
 5. Band fem.
 6. Band sex.

 

Jerry Potter mötesserie i Ladan, Markaryd, 1993 Juni.
Det första bandet/mötet har vi inte lyckats uppbringa utan serien börjar med andra bandet/mötet. Problem med ljudkvalitet finns. Liksom glapp mellan band vändningarna. Likaså finns fluktuationer i ljudvolym och balans mellan högtalarna.  Vi hoppas åter igen att ni har överseende med dessa teknikaliteter.

1. 24/06-93 I Begynnelsen.
2. 25/06-93 Kopparaltaret.
3. 26/06-93 Bäckenet.
4. 26/06-93 Skådebrödet.
5. 27/06-93 Rökelsealtaret.
6. 27/06-93 Arken, Nådastolen.

 

Bibelstudion med Jerry Potter i betlehemskyrkan i Kristinehamn. Första datumet börjar 23/03/1997 och framåt. Bandkopierna är mycket slitna och ljudet därefter. Men vi valda att lägga ut de iallafall.

1. Band ett
2. Band två
3. band tre
4. Band fyra
5. Band fem

 

Jerry Potter i Ladan 07/08 – 91 till 10/08 – 91 (OBS! Band 5 saknas!)

 1. Ögonsalva
 2. Laudicea
 3. Abraham
 4. Arvslott

 

Jerry Potter -Undervisning ur Efesierbrevet.
Kyrkan vid Brommaplan 1992-1-3 juni
Fyra av sex band under tre dagars mötes-serie finns, två finns inte på band.

1. Efesierbrevet (Part 2)
2. Efesierbrevet (part 3)
3. Efesierbrevet (part 5)
4. Efesierbrevet (part 6) (OBS! Tidig avslutning pgr av bandproblem!)

Dom två möten som inte blev inspelade handlade om …

Möte ett handlade om Ef 1:17-23
Uppenbarelsen om Jesus-Guds son, korsfäst för våra synder, uppstånden från de döda och nu förhärligad
hos Fadern. Gud uppväckte Jesus från döden genom sin härlighet,den Heliga Ande och ett nytt slags liv från Gud. Satan
kunde inte hindra Gud då och han kan det inte heller idag. Jesus är huvud för församlingen-Kristi kropp-och Herre over allt skapat;
synligt såväl som osynligt.

Möte fyra handlade om Ef 4:1
Lev värdigt din kallelse.Låt Jesu liv i ditt hjärta leva ut genom dej.Gamla förbundet var av sten- tavlor av sten, hjärtan av sten,tempel av sten-
och ledde till död genom krav på gärningar.Vår syndiga natur klarar inte att uppfylla dess krav-> Mose lag för oss till Jesus och ett nytt förbund
där Anden skriver Guds lag i vårt hjärta i form av ett nytt liv. Det nya förbundet utgår från Jesu rättfärdighet. Att ”leva
värdigt” innebär att leva i detta nya liv i lydnad under den helige Ande. Detta Guds eget liv uppfyller lagens krav. Jesu
bud-Guds rikes lag-förstärker Mose lag och pekar på områden i vårt liv där adamsnaturen ännu har kontroll. Anden dödar successivt vår adamsnatur så
att Jesuslivet tar över och Guds liv kan komma ut genom oss.Vi är kallade att tjäna i detta liv och betjäna med detta nya liv.

Banden både startar och slutar i vissa fall med några sekunders glapp, likaså är några bandvändningar påtagliga.

 

Jerry Potter 1995/07/25-30

Band har smärre problem med volymen under inspelningen.

25/07-95 – Ett andligt uppvaknande
25/07-95 – Den Helige Andes Schema
26/07-95 – Ett andligt uppvaknande (2)
26/07-95 – De fem frågorna
27/07-95 – Ödmjukhet&Högmod
27/07-95 – Guds Förbund Med Oss
28/07-95 – Bön
28/07-95 – Sann och Falsk Ödmjukhet
29/07-95 – Äkta andlighet
29/07-95 – Paradiset
30/07-95 – Den förlorade sonen

 

Band och Möten av Jerry Potter som saknar en tillhörande serie och/eller är ensamstående.
Vi fortsätter att leta efter tillhörande band.
Är det någon som har ett eller flera band, hör gärna av er.
Förövrigt är bandkvaliteten och ljudet som det är med band som är över 25 år och använda.

Men vi hoppas att dom är lyssningsvärda och att resten kommer till oss så småningom.
Band 13 överlappar band 14. Vi har inte lyckats hitta något årtal eller övriga upplysningar ännu,men tror att 13 o 14 är från tidigt 90 tal.
Midsommar bandet har vi ännu inte hittat någon koppling till, men letar också där vidare.

–  Midsommar Ladan. År 1992.
– (Band 13 – 14) Guds botemedel för församlingen – måltiden för det nya förbundet.
– (Band 14) Måltiden för det nya förbundet.

Jerry Potter Klippan 25/08 – 91 (OBS! Uselt ljud förutom på slutet!) men vi valda att lägga ut det ändå.

Vi tackar för Elizabeth och Björn, som följt Jerry Potter som personliga vänner genom alla år han har varit i Sverige. Tackar också för att vi fick dela den härliga skatt som Elizabeth och Björn har i sin källare, nämligen denna högaktuella undervisning, kanske är den viktigare nu än någonsin tidigare.

Stefan.