Jerry Potter

Jerry Potter förmedlar ett budskap om den verkliga innebörden i sann andlighet. Budskapet är djupt förankrat i Kristus. Det visar på en väg bort från självisk ambition till en punk där Herrens väldoft blir frigjord.
Jerry Potters budskap har betytt mycket för många kristna sedan fyrtiofem år tillbaka och är nu mer än någonsin högaktuellt och viktig i en värld som mer en någonsin behöver god undervisning och sann andlig mat.

På Denna Klippa

Predikning – Text

Predikning – MP3

Predikning – Youtube