Levande Kristusbrev

Maj-Britt Larsson

Detta är vårt första vittnesbörd från ”Levande Kristus brev”.
Maj-Britt Larsson berättar brottstycken från sitt rika liv i vandringen med Jesus Kristus, hennes stora kärlek.
Programmet gjordes under kassettbandens tidsålder, och vi hoppas på överseende med ljudkvaliteten, och att referensbandet hann ta slut innan avtackningen av gästen tillika min andliga mor.
PS. Ha också gärna förbarmande med den ganska färska, unga, frälsta grabb som utan manuskript gör sitt program.
Stefan.

Maj-Britt Larsson Frälsnings Officer.

 

Jerry Potter Junior vittnar om sin frälsning. Brommaplan 1997.